top of page
YMU-GrafiskProfilering-Font.png

Ett tydligt artist-ID och en distinkt image som framhäver dig som artist är grunden till att långsiktigt skapa sig en lojal och engagerad publikbas. Det väcker en spänning och ett intresse hos befintlig och ny publik. Med ett utpräglat artist-ID och ett tydligt sammansatt tema genom hela din grafiska profil inger du ett professionellt uttryck och seriositet. 

YMU erbjuder därför både oetablerade och etablerade artister vägledning med sin grafiska profil. Stöd i att ta sitt artisteri mot en mer yrkesmässig front, att forma sitt artisteri mot en verksamhet och ett varumärke med en tydlig helhetsbild av den du vill vara som artist. 

HUR GÅR DET TILL?

HUR BÖRJAR VI?

  • Tillsammans bygger vi upp ett tema och en röd tråd som kommer följa alla dina plattformar. 

  • YMU's uppgift blir att navigera dig genom detta så att musiken och ditt artisteri alltid går hand i hand.

  • YMU framställer all media baserat på det sammansatta temat och anpassar varenda foto och illustration efter respektive plattform.

  • Skapar en logotype och/eller font utefter dina preferenser.

  • Under hela processen står vi trofasta och lojala till den du är och den du vill vara som artist.

  1.  Du kontaktar YMU via mail eller telefon och berättar kort om dig själv och dina visioner.

  2. Om vi tror att vi kan möta dig och dina drömmar hör vi av oss för att boka in ett kostnadsfritt planeringsmöte.

  3. YMU bygger sedan upp ett specialanpassat förslag på upplägg för just dig!

  4. LET'S GO!

KontaktaYmu-Button
Sunflower_Banner-2.png
bottom of page